Działalność

Oferta programowa

1.  Zakład  prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2.  Zakres świadczeń udzielanych przez Zakład obejmuje:

a) badania i porady lekarskie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,
b) badania i porady lekarskie w ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej,
c) prowadzenie dokumentacji medycznej,
d) orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy,
e) opiekę nad kobietą ciężarną i płodem i noworodkiem,
f) opiekę nad zdrowym dzieckiem,
g) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
h) opiekę środowiskową i pielęgnację w domu chorego,
i) rehabilitację leczniczą,
j) badania diagnostyczne,
k) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej,
l) transport sanitarny,
ł) prowadzenie medycznej działalności usługowej.