Przedmiot działalności

Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocję zdrowia, w szczególności poprzez podejmowanie i prowadzenie działań służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawy zdrowia.

 

Podstawowym zadaniem Zakładu jest:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i domowych,
  2. organizowanie badań diagnostycznych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego
  3. organizowanie transportu sanitarnego
  4. prowadzenie działalności profilaktycznej, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i innymi wymogami w tym zakresie, przy zachowaniu odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń.